Project Description

בריק N רחב

מעוניינים בבריק זה? לחצו כאן!

"בריקים בסגנון עתיק כפרי"

מלבד הבחירה בעיצוב בבריקים בסוג הבריק, הגדלים של הבריק, חזית צרה או חזית רחבה, הטקסטורה והגוונים, חשוב במעמד הזמנת החומר להחליט על האפקט שאנו רוצים ליצור בעזרת עיצוב בבריקים. ההשראה שאנו רוצים ליצור זאת אחרי בחירת הבריק וסגנון היישום בעזרת בעל המקצוע.

חשוב שבעל המקצוע, בנאי האבן, יהיה מקצועי ויוכל לתת מענה ליישום וסגנון העיצוב המבוקש.

בבניה של בריקים בסגנון עתיק כפרי בונים במרווחים של פוגה בין לבנה ולבנה וממלאים את המינשקים בקו האבן לסגנון כפרי ללא מדרגה.

מעוניינים בבריק זה? לחצו כאן!
בריק N רחב

פרוייקטים לדוגמה –  בריק N רחב

בחזרה לעמוד בריקים