Project Description

בריקים מפירוק צהוב צר

מעוניינים בבריק זה? לחצו כאן!

"סגנון עתיק כפרי"

בריקים מפירוק צהוב צר – בעיצוב בבריקים לחיפוי קירות מבחר הסגנונות הוא רב ומגוון. בבריקים כפריים הנטייה היא לעיצוב בסגנון עתיק כפרי. בריקים מפירוק הלבנים עתיקות ומפורקות ממבנים ישנים בעיקר באירופה, ועליהם סימני התיישנות ויופי קסום. בבריקים רטרו ייצור הבריק הוא חדש ובאמצעות טכנולוגיה נותנים לו אופי כפרי. בשיטה זו משתמשים בעיבוד שנקרא כיבוס שהאפקט שמתקבל מעגל את שולי הלבנה ושבירתן בקצוות כך שמתקבל מראה עתיק ומיושן . יתרון בייצור החדש שניתן לקבל בריקים בקשת רחבה של צבעים . בריקים כפריים שמתאימים בדיוק לעיצוב הקיר שבחרנו .

מעוניינים בבריק זה? לחצו כאן!
בריקים מפירוק צהוב צר

פרוייקטים לדוגמה – בריקים מפירוק צהוב צר

בחזרה לעמוד בריקים